UMS este produsul software integrat capabil să răspundă celor mai exigente cerințe, oferind o imagine de ansamblu managementului universitar. Ca software specializat pentru management universitar care permite gestiunea eficientă a școlarității – a ciclului de viață al unui student din momentul în care aplică pentru a fi admis la universitate, până la finalizarea studiilor și parcursul său ca absolvent. Soluția  oferă în timp real informații de analiză și sinteză necesare în procesul decizional.

UMS  este capabil să integreze atât aspecte legate de organizarea academico-didactică, stat de funcții, cât și instrumente dedicate managementul proceselor și documentelor, sau sistemului de învâțământ la distanță – eLearning, .

University Management System este o soluție sigură și validată care s-a dezvoltat pe fundamentul bunelor practici și a experienței de peste 13 ani în implementare. În prezent, peste 280.000 de utilizatori din 24 de universități prestigioase de stat și private din țară beneficiază de avantajele indiscutabile ale utilizării UMS.

ANI
UTILIZATORI
UNIVERSITATI
SECRETARI

Funcționalități UMS

Organizare Academica

Modulul permite configurarea structurii universității, pe facultăți, departamente, pe ani universitari si specializări. Există opțiunea întocmirii și gestionării planurilor de învățământ și a fișei obiectului de Studiu (bibliografia, structura programei, materiale didactice, obiective etc.)

Admitere Candidati

UMS facilitează gestionarea datelor personale și a opțiunilor candidatului (specializările și ordina acestora, forma de învățământ, notele și mediile cu care participă la examinare etc.), achitarea taxelor, realizarea automată a clasamentului și înmatricularea candidaților admiși.

Web Profesori

UMS oferă o interfață ușor de utilizat și prin intermediul computerelor, tabletelor sau a altor dispozitive mobile de ultimă generațe. În baza unui username și a unei parole, folosind modulului web sau UMS mobile, cadrele didactice pot vizualiza și modifica date legate profilul academic sau note.

Burse

Conducerea universității poate urmări cum sunt distribuite și repartizate fondurile pentru burse. Pentru facultățile sau departamentele care oferă bursele pe carduri, este posibilă generarea fișierelor cu bursieri către bancă și emiterea de situații privind plățile studenților.

Gestionare Studenti

Parcursul unui cursant în universitate este urmărit începând cu înmatricularea și până după absolvire. UMS permite calcularea automată și gestionarea creditelor și punctelor credit pentru fiecare disciplină, administrarea situației financiare, a examenelor finale și a actelor de studii aferente.

Abonamente Transport

UMS permite gestiunea tuturor tipurilor de abonament care sunt decontate în mediul universitar și emiterea listelor cu studenții abonați, în funcție de specializări. Valoarea abonamentelor este stabilită anual ținându-se cont de fondurile alocate și de numărul cursanților.

Examinari

Pentru fiecare disciplină există posibilitatea planificării unuia sau a mai multor tipuri de examinare. Modulul oferă opțiuni pentru gestionarea studenților care au restanțe din anii anteriori, a măririlor de note, a diferențelor și a studenților integraliști.

Cazare

Administrarea cazărilor studenților este realizată în funcție de opțiuni și medii. Stabilirea căminelor și a numărului de locuri repartizate fiecărei facultăți sau departament din universitate, până la nivel de specializare și an de studiu este posibilă în concordanță cu structura campusului.

Administrare

Modulul permite crearea conturilor și a drepturilor utilizatorilor, precum și adăugarea sau detașarea de componente. Această funcționalitate este dedicată în exclusivitate administratorului sistemului și echipei de implementare UMS și oferă mecanisme superioare de protecție și securizare a datelor.

Export RMU

Este una dintre funcționalitățile unice și specifice University Management System prin care sunt transferate informațiile pentru aplicatia RMU. Acest modul facilitează maparea informațiilor existente în sistem și exportarea acestora pe structura datelor necesare aplicației Registrul Matricol Unic.

Rapoarte si Analize

Soluția garantează un suport informațional de calitate privind evoluția principalilor indicatori ai școlarității. Rapoartele și analizele manageriale pot fi emise în formatele solicitate de Ministerul Educației sau de Institutul Național de Statistică și pot fi listate direct sau salvate în diferite formate.

Alumni

Prin intermediul platformei este facilitată comunicarea bidirecțională între absolvenți și facultate. Absolvenții pot accesa UMS prin contul pe care l-au avut ca studenți. Ei transmit date legate de istoricul profesional, iar comunitatea academică, informațiile noi care i-ar putea atrage pe foștii studenți.

Taxe

Avantajul real oferit este posibilitatea monitorizării și cunoașterii în orice moment a obligațiilor financiare ale studentilor. Plata sumelor este posibilă la casieria facultății, dar și prin e-commerce, POS sau la ghișeul băncii. Importul acestor plăți este realizat automat în cadrul aplicației UMS

Instrumente Aditionale

UMS este o soluție completă care acoperă până la cele mai mici detalii managementul universitar. Extinderea sistemului în conformitate cu nevoile actuale ale universităților a presupus integrarea unor funcționalități noi care oferă beneficii: stat de funcții, materiale didactice, adeverințe studenți.

Acte de Studii

Prin UMS este realizată completarea datelor absolvenților și tipărirea automată a diplomelor, evitând apariția greșelilor de ortografie și a aspectului neuniform. Listarea este realizată pe formulare tipizate care conțin elemente de securitate și care sunt emise de Ministerul Educației.

Web Studenti

Studenții au acces la situații școlare și financiare fără să se mai deplaseze la secretariatul facultății, prin simpla creare a unui cont web în cadrul platformei UMS. De exemplu, studentii pot verifica situația plății taxei de studiu, rezultatele de la examinări sau planurile de învățământ.